Vår kunnskap er din trygghet

Leverandør av CNC-maskiner og automasjon

Informasjon

Kjære kunder og samarbeidspartnere

Koronavirus/ COVID-19 har rammet Norge og Europa med stor kraft. Situasjonen med spredningen er alvorlig, og vi er klare til å ta del i den nasjonale dugnaden. Vi har som målsetning å opprettholde tilnærmet normal drift, men innenfor de råd og føringer som gis fra myndighetene. Innenlands reisevirksomhet vurderes fortløpende iht de regler og føringer som til en hver tid foreligger.  Maskin og delebestillinger, transport og levering går som normalt. 

Vi vil etter beste evne bistå våre kunder så godt vi kan i denne krevende tiden.

 

 

.

 

Forebyggende vedlikehold,

- en god investering

Vi utfører all service på våre maskiner selv. Servicepersonell er sertifiserte teknikere med solid praksis som reparatører på maskiner. Vi er selv ansvarlig for all opplæring, service og igangkjøring av våre maskiner og har gjennomsnittlig 25 installasjoner av nye maskiner pr.år.